PRAVIDLA ADVENTURE GOLF JIHLAVA

 

Před začátkem hry je každý návštěvník golfového hřiště povinen seznámit se s provozním řádem a pravidly.

 

 • Hřiště tvoří celkem 18 jamek, které jsou očíslovány pořadovými čísly. Při hře dodržujte pořadí jednotlivých jamek. Ty jsou propojeny kamennými chodníčky, které Vás dovedou vždy k následující jamce v pořadí.
 • Adventure Golf můžete hrát jednotlivě nebo ve skupinkách. Maximální doporučený počet jedné skupiny jsou 4 hráči.
 • Před začátkem hry si hráči určí pořadí, ve kterém budou v rámci skupiny hrát.
 • Začíná hráč číslo jedna a hraje do té doby, dokud nedopraví svůj míček do jamky. Teprve poté následuje hráč číslo dvě.
 • Cílem hry je dopravit míček ze základního umístění do jamky na co nejmenší počet úderů. Zvítězí hráč, který má nejnižší součet úderů na všech jamkách.
 • Před každou hrou obdrží hráči tzv. score kartu, do které si zapisují výsledky na jednotlivých drahách a následně na ní sečtou celkový počet úderů.
 • U každé jamky hra začíná v prostoru před cihlovými mantinely. Zde si hráč může míček libovolně umístit na umělou trávu.
 • Jestliže míček během hry opustí dráhu, hráč ho vrátí zpět na dráhu v místě, kde ji opustil. Umístí ho zhruba 20 cm kolmo od mantinelu. Hráč si připočítává jeden trestný úder.
 • Jestliže míček skončí v písečné překážce, může si míček umístit 20 cm od kraje překážky, a to v místě, kudy byl do překážky zahrán. Za přemístění míčku se nezapočítává trestný úder. Z písečné překážky je zakázáno hrát.
 • Jestliže míček skončí ve vodní překážce, hráč míček umístí 20 cm od kraje překážky, a to v místě, kudy byl do překážky zahrán. Za přemístění míčku se započítává trestný úder. Z vodní překážky je zakázáno hrát.
 • Pokud míček skončí u cihlového mantinelu nebo u některé z přírodních překážek, může ho hráč přemístit 15 cm ( score karta) kolmo od mantinelu nebo od překážky bez započítání trestného úderu.
 • Maximální počet úderů na jednu jamku je 8. Pokud se hráči nepodaří dopravit míček do jamky na osm úderů, zapíše si do tabulky 9 a v příštím kole pokračuje na další jamku.
Adventure Golf Jihlava
U Skály 11, Jihlava
774 43 77 34

Hřiště

20150415_173536.jpg